Przelewy proszę kierować na podany nr konta bankowego

91 8085 0005 0005 7899 2000 0180 Bank Spółdzielczy w Mońkach

lub w sekretariacie szkoły na ul. Szkolnej 22.

W tytule proszę podać nazwę kursu.

>kwestionariusz zgłoszeniowy<

___________________________________________________________________________________________________________