W roku szkolnym 2016/2017 planuje się przeprowadzenie kursów w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSOiZ w Mońkach w następujących terminach

- kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin

• w zakresie podstawowym - 3-6 listopada 2016 r.

• w zakresie uzupełniającym - 19 listopada 2016 r.

- kurs kombajnisty - 19 - 20 listopada 2016 r.- 26 listopada 2016 r.

- kurs z programowania 15 października 2016 r. - 14 stycznia 2017 r.

Harmonogram szczegółowy kursów

1. kurs z programowania

I – 15.10.2016r.

II - 29.10.2016r.

III – 12.11.2016r.

IV – 19.11.2016r.

V – 26.11.2016r.

VI – 03.12.2016r.

VII – 10.12.2016r.

VIII – 17.12.2016r.

IX – 07.01.2016r.

X – 14.01.2016r.

Ważne! Proszę przed każdymi zajęciami sprawdzać na tablicy ogłoszeń w szkole lub na stronie internetowej LO czy termin zajęć nie uległ zmianie. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (z wyłączeniem świąt) w budynku Liceum Ogólnokształcącego, w sali nr 36. Zajęcia trwają 2,5 godziny.

2. kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin

• w zakresie podstawowym

03.11.2016 r. - 3 godziny

04.11.2016 r. – 3 godziny

05.11.2016 r. – 6 godzin

06.11.2016r. – 5 godzin

• w zakresie uzupełniajacym

19.11.2016 r. – 7 godzin

3. kurs kombajnisty

19.11.2016 r. - 8 godzin

20.11.2016 r. – 8 godzin

26.11.2016 r. – 7 godzin

__________________________________________________________________________________________________________________________