Kontakt

Technikum Mońki

ul. Szkolna 22,
19-100 Mońki

TEL : 85-716-27-05

Email : sekretariat@technikum.zsmonki.pl

Liceum Ogólnokształcące Mońki

ul. Tysiąclecia 15,
19-100 Mońki

TEL : 85-716-27-38

Email : sekretariat@zsmonki.pl

CKP Mońki

ul. Szkolna 23,
19-100 Mońki

TEL : 85-716-23-32

Email : ckp@zsmonki.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________